Maju Bersama Hebat Semua

SELAMAT DATANG

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kab. Grobogan

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang meliputi pembinaan, pengawasan, dan pengen-dalian atas penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menegah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Loading...

 

Print Email